Cara Buat Chatbot (Video Bahasa Malaysia)

Langkah 1: Buat Flow, Custom Field & Survey

​

Langkah 2: Buat Automasi Chatbot

​
Last modified 1yr ago